​Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed. Nr. 570 af 27. april 2020.

Beslagsmedefaget

Beslagsmeden uddannes til at arbejde i et af smedeområdets ældste fag. Set i relation til andre smedefag har den teknologiske udvikling ikke i større omfang ændret beslagsmedenes arbejde, som primært består i at beskære og pålægge beslag på heste. Igennem samarbejdet med de hestepraktiserende dyrlæger udføres hovservice omkring syge- og specialbeslag.
Beslagsmeden beskæftiger sig primært med områder inden for fritid og sport, som kan opdeles i hovedområder inden for:

Trav- og galopheste / Køre- og arbejdsheste

Beslagsmedens arbejde foregår ved, at man i beslagsmedens værksted klargør sko til de heste, som skal beslås med nye sko. I flere tilfælde smedes skoene fra bunden, bl.a. i forbindelse med fremstilling af syge- og specialsko. Størstedelen af de sko der anvendes i dag fremstilles på fabrikker – de fleste i Holland. Ens for dem alle er, at de tilpasses den enkelte hest. Igennem de seneste år er der sket en teknologisk udvikling af såvel skotyper samt mulighederne for at helbrede og reparere beskadigede hove.​​

Beslagsmedens servicebil er indrettet med det for faget nødvendige værktøj, herunder en gasesse, som anvendes i forbindelse med pålægning af varmt beslag. En del sko pålægges dog i kold tilstand. En hov vokser gennemsnitlig ca. 0,5 til 1,0 cm. pr. måned og beskæres normalt hver 4. til 6. uge.

Uddannelsesregler

Regler for uddannelsen er fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov om erhvervsuddannelser (lovbekd. nr. 724 af 25/7 2000 og Bekendg. om beslagsmedeudd. nr. 1240 af 10/12 2004. Begge findes på: www.uvm.dkunder love og regler/ungdomsudd/erhvervsudd.)

Adgangsveje og varighed

Uddannelsen til beslagsmed kan påbegyndes enten ved at indgå en uddannelsesaftale med en registreret beslagsmedemester (Reg.) som er godkendt af Det faglige udvalg for Smede- og Stålkonstruktioner eller ved at gennemgå grundforløbet (håndværk og Teknik) på en teknisk skole.

Varigheden for uddannelsen er 4 år, hvor det er uddannelsens mål, at lærlingen gennem vekseluddannelse mellem beslagsmedevirksomheden, teknisk skole og Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole opnår erhvervskompetence i henhold til fagets bedømmelseskriterier og Undervisningsministeriets uddannelsesbekendtgørelse for beslagsmede.Øvrige oplysninger

  • Uddannelse
  • Løn
  • Ansættelse af lærlinge
  • De faglige udvalg
  • Organisationerne
  • Links til skoler m.m

Kan findes på www.iu.dk
og ved henvendelse til
DS håndværk & Industri
Uddannelsesafdelingen – telefon: 66 17 33 33