Se smedelisten:

  • ​Registrerede Beslagsmede i Danmark På Hestens værn`s site tryk HER.
  • Rådet for hovpleje og hestebeslag
  • Registrerede Beslagsmede i Danmark 

Officiel registreringsliste udarbejdet af:
Bestyrelse medlem i RÅDET FOR HOVPLEJE OG HESTEBESLAG
Bestyrelse medlem i HESTENS VÆRN Reg. Beslagsmed Per Andersen

En Reg. Beslagsmed, er en Beslagsmed der har bestået det, der svare til nutidens/datidens svendeprøve. Når man har bestået prøven, får man automatisk et Registrerings bevis, med et Registreringsnummer og med et billede, som er personligt. Samt pjecen ETISK KODEKS.

Der burde ikke være nogen tvivl om, om man er Registreret eller ej, som sagt, hvis man har bestået det, der svare til nutidens svendeprøve, bliver man automatisk Registreret Beslagsmed af ML (Metalindustriens lærlingeudvalg) som sammen med TEC Ballerup, forvalter og registrere alle Beslagsmedelærlinge i Danmark (så som, lærekontrakt/skoleophold samt afsluttende svendeprøve osv…), og tilsender et svendebrev + Registreringsbevis med eget nummer og billede/Etisk kodeks, efter endt/bestået svendeprøve.

Sagen kort: Man kan kun være Reg. Beslagsmed hvis man har bestået den gældende svendeprøve, ”som skulle svare til nutidens/datidens svendeprøve ”for Beslagsmede i Danmark.

Derfor er det kun de Reg. Beslagsmede, HESTENS VÆRN har på sin hjemmeside www.hestens-vaern.dk og kan kun derfor henvis til disse Reg. Beslagsmede, som et bevis for, at disse Reg. 

Beslagsmede har bestået svendeprøven i Danmark.

Da HESTENS VÆRN er ganske upolitiske, og ingen personlige interesser har, andet end ville de danske heste det bedste, anbefaler vi ikke, til nogle bestemte, men henviser kun til de Beslagsmede, der er Registreret i Danmark. Hestens værns holdning er, at det kun er Reg. Beslagsmede der ordner anden mands hest i Danmark.

HESTENS VÆRNS hjemmeside er den eneste opdateret liste over samtlige Reg. Beslagsmede i Danmark, som løbende vil blive opdateret. (min. 4 gange om året)​


Ud for hver Reg. Beslagsmedefirma, vil der fremgå et R, som vil vise, om firmaet er medlem af HESTENS VÆRN, som vil rådgive det pågældende Reg. Beslagsmedefirma med evt. spørgsmål vedr. smedelisten. (Idet HESTENS VÆRN har en fra bestyrelsen siddende i Rådet for hovpleje og hestebeslag, (Pt. Bestyrelsesmedlem Reg. Beslagsmed Per Andersen))
Som arbejder med uddannelsen/ændring af loven, Beslagsmedelærlingenes uddannelse, barfodsmede og andre aktuelle emner der røre sig i ”Beslagsmedeverden”.

Ligeledes ud fra hver Reg. Beslagsmedefirma, vil der fremstå et H, som er vigtigt for enhver hesteejer, Dette betyder at det pågældende Beslagsmedefirma, er organiseret i en arbejdsgiverforening, (Dansk Håndværk og Industri/Dansk Smedemesterforening ”DS” eller Dansk Industri ”DI” da det er de pågældende organisationer der betaler Ankenævnsordningen.) dette betyder ligeledes om det pågældende Beslagsmedefirma er med i Hov- og Beslagsmedebranchens Ankenævnsordning, hvad der er rigtigt vigtigt for hesteejeren, hvis man vil klage over et stykke udført arbejde.

HESTENS VÆRN bliver ”løbende” opdateret fra de pågældende organisationer, om hvem der melder sig ind/ud. Når et Beslagsmedefirma er medlem af enten DS eller DI, ved i hesteejere/vi, i HESTENS VÆRN, at det pågældende Reg. Beslagsmedefirma har, et CVR nummer dvs. et momsnummer, som betyder at, det pågældende Beslagsmedefirma, er et firma. At den pågældende Beslagsmedemester har et godkendt svendebrev/Registeringsbevis, en ansvarsforsikring, som dækker ”det den skal” I.flg. loven. De pågældende Beslagsmedefirmaer bliver løbende opdateret om efteruddannelser osv.

Ud fra de Beslagsmedefirmaer der kun står: —– : Betyder det, at de evt. ikke er medlem af nogen organisationer, og derfor kan der ”ikke” klages over dem i Ankenævnet. Men de er dog Reg. Beslagsmede.

DS: www.DS-net.dk
DI: www.DI.dk

Hvis du, som evt. Registreret Beslagsmed/mester finder en fejl på siden, så kontakt HESTENS VÆRN på flg.

Hestens Værn
Att: Smedelisten
Gl. Hovedgade 8, 2970 Hørsholm
Telefon: 43 96 32 91 / 40 36 32 91 
E-mail til hestens værn: post@hestens-vaern.dk 
Hjemmeside: www.hestens-vaern.dk