Bedre arbejde for Reg. Beslagsmede

Beslagsmedene er naturligvis ligesom hesteejerne interesserede i, at der bliver udført et kvalitetsarbejde på hestene. Så derfor er et godt miljø til fordel for begge parter. Beslagsmedene betragter det som en selvfølge, at hestene er flinke og velopdragne. Det er ikke beslagsmedenes opgave at lære hestene at løfte ben.Hestene skal være rene og tørre på benene, når beslagsmeden skal arbejde med dem.

Mindske nedslidning

Beslagsmedene har et hårdt fysisk/tungt arbejde med stor risiko for tidlig nedslidning. At beslå heste er i sig selv et krævende job. Der er ingen grund til at vanskeliggøre det yderligere ved at udføre det under dårlige forhold.

Rigtigt lys

Rigeligt og rigtigt placeret lys er nødvendigt. Her er det vigtigt at tænke på, at hverken beslagsmeden eller hesten skygger for arbejdet. Lyset skal placeres i begge sider og ikke lige over hesten. Et lys bag hesten er absolut et plus.

Rigtigt gulv

Som en absolut betingelse må der kræves et plant underlag, der ikke må være glat. Heller ikke, hvis der bliver vådt.

Hesten skal kunne stå bundet

Hvis der ikke er en person i stalden som kan holde hesten, mens den bliver beslået/beskåret, er det nødvendigt, at hesten har lært at stå bundet. Vi bruger kun det tilgængelige opbindningsmatriale der forfindes på stedet.

De Gyldne Regler:

 • Tidsbestilling er alle hverdage, fra mandag til fredag ml. kl 7.00-8.00 på 43963291
 • Afbestilling af besøg SKAL foretages telefonisk, og senest dagen før (pr. hest) i tlf. tiden (Ikke SMS/E-mail, da vi ikke kan garantere, at de bliver læst jævnligt).
 • Hesten skal stå i sin boks med tydeligt navn på døren.
 • Hesten må ikke stå alene inde.
 • Hesten skal have grime på.
 • Der skal være opbindings mulighed indendørs.
 • Hestene skal være rene og tørre på hovene/benene.
 • Opdrag jeres hest.
 • Få beslået/beskåret jeres hest med passende intervaller (snak med smeden).
 • Overhold aftaler.
 • Hesten og smeden må ikke stå i træk.
 • Giv besked hvis det er umuligt at komme tæt til stalden pga. opgravning/sygdom/sne eller lign.
 • Hvis din hest er for urolig, kan det være en hjælp for hesten at blive bedøvet af en dyrlæge når smeden skal til den.
 • HUSK ved telefonbestilling, at afgive korrekt ordre.
 • Såfremt ovenstående regler ikke er overholdt og vi ikke kan udføre vores arbejde, kan vi fremsende en faktura for forgæves besøg.

Det er ligeledes vigtigt at smeden kan komme så tæt på stalden med bilen som muligt for ikke at slæbe/bære værktøj osv. for langt. Disse regler er til for, at smeden kan udføre et korrekt stykke arbejde på din hest. Har du problemer med at opfylde dette, kan vi lave en aftale om, at du kommer ned på værkstedet i stedet for.

Overhold til enhver tid betalingsbetingelserne

Reklamation 3 dage fra udført arbejde.

Ved for sen betaling, vil der blive tilskrevet en rente på 2% pr. påbegyndt måned.

Salgs- og leveringsbetingelser:

Vestegnens Hestebeslag fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab, såsom driftstab, tidstab, avancetab o. lig indirekte økonomiske tab.​​

Hvornår sletter vi dine persondata?

Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde